UPISI

Sve o upisima u SKG

NATJEČAJ ZA UPISE U SREDNJU ŠKOLU U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025.

Upis u  Salezijansku klasičnu gimnaziju:

Jedno odjeljenje  klasično:

1.k razred = 26 učenika

Dva odjeljenja opće gimnazije za sportaše:

1.sA razred = 24 učenika

1.sB razred = 24 učenika

VAŽNO:

Svi učenici zainteresirani za opću gimnaziju za sportaše, moraju pratiti stranice Hrvatskog sportskog saveza i stranice za e-upis kako bi se na vrijeme mogli prijaviti za upis u opću gimnaziju za sportaše.

Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u  NISpuSŠ-u sljedeće datume: 

                                                                       od 27.05.2024. do 07.06.2024.   

PREDUVJETI:

1. RAZGOVOR 

Ove školske godine razgovor s ravnateljem je obavezan i održavat će se od ponedjeljka do petka  03.06.2024. do 21.06.2024. u terminu od 8.30 do 10.00  i 

17.00 do 18.00.   

Za razgovor se obavezno mora najaviti telefonskim putem na broj  051 672-986 .

2. KRSNI LIST I PREPORUKA ŽUPNIKA –

Roditelji prilažu krsni list i preporuku župnika, a sve dokumente mogu skenirati i poslati na e-mail   skg.dokumenti@gmail.com (mail služi isključivo za dostavu dokumenata potrebnih za upis u SKG)  ili donijeti u školu na razgovor s ravnateljem.

U mailu je potrebno napisati i za koji se program učenik/ca prijavljuje. ( opća gimnazija za sportaše ili klasična gimnazija )

Svi pristupnici moraju  do 1.7.2024. ( do 12.00 ) dostaviti tražene dokumente. 

Pristupnici koji do traženog dana ne dođu na razgovor i ne dostave potrebne dokumente nisu zadovoljili preduvjete upisa i brišu se sa prijava u našu Školu u sustavu NISpuSŠ.

3. PROVJERA ZNANJA ENGLESKOG JEZIKA ZA UČENIKE KOJI NISU UČILI ENGLESKI U OSNOVNOJ ŠKOLI (na osnovu pisanog zahtjeva učenika)

Termin provjere za učenike s teškoćama u razvoju:

___.____.2024. u 8.00    ( NA OSNOVU PISANOG ZAHTJEVA UČENIKA )

Termin provjere:

____.____.2024. u 8.00   ( NA OSNOVU PISANOG ZAHTJEVA UČENIKA )

 

BODOVANJE:

Zajednički element za upis u gimnazijske programe uključuje prosjeke svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika, Engleski jezik, Geografija, Povijest, Biologija.

Na takav način moguće je steći 80 bodova.

Dodatno se boduju natjecanja iz znanja nastavnih predmeta posebno važnih za upis u Salezijansku klasičnu gimnaziju.

Na osnovu „Jedinstvenog popisa zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole“, zdravstvene kontraindikacije za gimnazijske programe su kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno funkcioniranje.

Potvrda o primitku krsnog lista i preporuke župnika bit će evidentirana na stranicama NISpuSŠ čim to aplikacija dopusti.

 

Kontakt: 051 672-986 – tajništvo

e-mail:  skg.rijeka@gmail.com

 

PREDAJA  UPISNICA

Potpisane i skenirane upisnice potrebno je poslati na e-mail skg.upisnice@gmail.com u periodu od  _____.____. do _____._____.2024. u 12.00.

Upisnicu elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti i svoje osobne kontakte (broj mobitela, broj telefona) kako bi ga škola mogla kontaktirati ako za to bude potrebe.

Fakultativne predmete učenici će birati u 9.mjesecu po dolasku na nastavu.

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. može se naći na poveznici  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_05_60_1046.html

 

Skip to content