preskoči na sadržaj

Salezijanska klasična gimnazija Rijeka

Login

Ovdje možete pronaći dokumente koji su bitni za našu školu.

Tu je: "Etički kodeks", "Pravilnik o kućnom redu", Godišnji plan i program , Školski kurikulum, Kalendar pisanih provjera, Odluka o trajanju školske godine, Popis udžbenika...

Dokumenti
Godišnji plan i program i Školski kurikulum za 2016.-2017.
Martina Tomljanović Molnar / datum: 1. 10. 2015. 11:04

 


[OPŠIRNIJE]Kalendar kontrolnih ispita
Martina Tomljanović Molnar / datum: 1. 10. 2015. 15:29

U privitku možete pronaći kalendare kontrolnih ispita po razredima za drugo polugodište. Ukoliko bude kakvih promjena, bit ćete obaviješteni.


[OPŠIRNIJE]Popis udžbenika 2016./2017.
Martina Tomljanović Molnar / datum: 29. 6. 2015. 13:46

 Sukladno članku 23. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu udžbenici i pripadajuća dopunska nastavna sredstva u uporabi su u školama najmanje četiri godine računajući i šk. godinu u kojoj su odabrani. Iz naprijed navedenog vidljivo je da će se i u šk. god. 2016./2017. upotrebljavati udžbenici koji su odobreni šk. godine 2014./2015. te koji su se upotrebljavali i 2015./2016. šk. godine.


[OPŠIRNIJE]Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Martina Tomljanović Molnar / datum: 16. 9. 2015. 18:17


[OPŠIRNIJE]Kalendar 2016/2017
Martina Tomljanović Molnar / datum: 15. 10. 2016. 13:14


[OPŠIRNIJE]IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA O REVIZIJSKOM UVIDU ZA 2015. GODINU
Martina Tomljanović Molnar / datum: 16. 6. 2016. 11:21

[OPŠIRNIJE]PLAN NABAVE ROBE I USLUGA - 2017.
Martina Tomljanović Molnar / datum: 27. 5. 2016. 11:26


[OPŠIRNIJE]Procedura stvaranja ugovornih obveza te nabavljanju robe i usluga
Martina Tomljanović Molnar / datum: 23. 5. 2016. 17:01


[OPŠIRNIJE]Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
Martina Tomljanović Molnar / datum: 23. 5. 2016. 16:55


[OPŠIRNIJE]Katalog informacija
Martina Tomljanović Molnar / datum: 23. 5. 2016. 16:53


[OPŠIRNIJE]Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
Martina Tomljanović Molnar / datum: 19. 2. 2016. 12:44

[OPŠIRNIJE]Etički kodeks škole
Martina Tomljanović Molnar / datum: 16. 11. 2015. 17:47


[OPŠIRNIJE]Pravilnik o kućnom redu
Martina Tomljanović Molnar / datum: 16. 11. 2015. 17:44


[OPŠIRNIJE]Načini, postupci i elementi vrednovanja učeničkih kompetencija iz nastavnog predmeta: matematika
Martina Tomljanović Molnar / datum: 16. 9. 2015. 18:19

[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju